Rregulloret

  • 21.07.2017 Rregullore Nr. 06/2017 - Për Trajnuesit dhe Mentorët e Akademisë së Drejtësisë Shkarko »
  • 21.07.2017 Rregullore Nr. 05/2017 - Për Tarifat e Trajnimeve Për Avokat Shtetëror, Avokatë dhe Profesionet e Tjera të Lira Shkarko »
  • 21.07.2017 Rregullore Nr. 04/2017 - Për Punën e Këshillit Programor të Akademisë së Drejtësisë Shkarko »
  • 07.06.2017 Rregullore Nr. 03/2017 - Për Trajnimin Fillestar Shkarko »
  • 07.06.2017 Rregullore Nr. 02/2017 - Për punën e Këshillit Drejtues të Akademisë së Drejtësisë Shkarko »
  • 17.05.2017 Rregullore Nr. 01/2017 - Për procedurën e emërimit dhe shkarkimit të Drejtorit Ekzekutiv të Akademisë së Drejtësisë Shkarko »