Rregulloret

  • 03.07.2015 Rregullore Nr.03/2015 për Bibliotekën e Institutit Gjyqësor të Kosovës Shkarko »
  • 30.03.2015 Rregullore Nr.01/2015 për Përzgjedhjen e Pjesëmarrësve në Programe të Praktikës dhe Shkëmbimit Jashtë Vendit Shkarko »