Rregulloret

  • 19.10.2018 Rregullorja Nr. 01/2018 - për Organizimin e Brendshëm dhe Sistematizimin e Vendeve të punës në Akademinë e Drejtësisë Shkarko »