08-12-2022

Trajnim Online për Barazinë Gjinore

Akademia e Drejtësisë, në bashkëpunim me Qendra AIRE ka krijuar një trajnim online për barazinë gjinore për profesionistët/ et gjyqësorë/e me mbështetjen e Qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar. Ky trajnim online është në dispozicion për gjyqtarët/et, zyrtarët/et policorë/e, punonjësit/et socialë/e, studentët/et e juridikut, profesionistët/ et në media dhe të gjithë individët e tjerë të interesuar. Trajnimi është në dispozicion në të gjitha gjuhët që fliten në Ballkanin Perëndimor.

Shkarko shpalljen duke klikuar këtu

Prapa