20-12-2017

Shpallje për Programin e Trajnimit të Trajnerëve për Noterët, Përmbaruesit Privat, Ndërmjetësuesit dhe Administratorët e Falimentimit

Me kerkesen e projektit te financuar nga BE “Mbështetje Profesioneve të Lira Ligjore dhe Odës së Avokatëve” në Kosovë, Akademia e Drejtesise publikon thirrjen për trajnerët që të marrin pjesë në Programin e Trajnimit të Trajnerëve (ToT) për katër profesionet e lira ligjore (PLL) në Kosovë: Noterët, Përmbaruesit Privat, Ndërmjetësuesit dhe Administratorët e Falimentimit, e shpallur nga ky projekt.  

Shkarko shpalljen

Prapa