24-12-2018

Shpallje publike për zgjedhjen e trajnuesve të përkohshëm në Akademinë e Drejtësisë

Shpallje publike për zgjedhjen e trajnuesve të përkohshëm në Akademinë e Drejtësisë

Shpallje publike për zgjedhjen e trajnuesve të përkohshëm në Akademinë e Drejtësisë

Shkarko

Formular Aplikimi për Trajnues të Përkohshëm të Akademisë së Drejtësisë

Shkarko

Emërtimi i Modulit/Kursit/Temës së Trajnimit

Shkarko

Plani  Detajuar Trajnimit

Shkarko

Përshkrimi i shkurtër i problemeve praktike rreth modulit, kursit apo temës

për të cilën aplikoni

Shkarko

 
Prapa