14-09-2020

Shpallje publike për zgjedhjen e trajnuesve për të drejtën komerciale

Njoftim për programin e Trajnimit të Trajnerëve lidhur me kurrikulën e trajnimit për të drejtën komerciale të Akademisë së Drejtësisë të Kosovës

Thirrje për pjesëmarrje

Shkarko

Letra e zotimit

Shkarko

Pyetësori për kandidatët e Programit TiT

Shkarko

 

 
Prapa