10-11-2021

Thirrje për Pjesëmarrje për programin e Trajnimit të Trajnuesve në fushën e Evidencës Penale

Akademia e Drejtësisë (AD), në bashkëpunim me Projektin National Centralised Criminal Record System (NCCR), fton kandidatët e interesuar që të aplikojnë për pjesëmarrje në Programin e Trajnimit të Trajnuesve (TiT) sa i përket Evidencave Penale.

Qëllimi kryesor i këtij trajnimi është identifikimi dhe ndërtimi i një kuadri trajnuesish, që fillimisht do të trajnohen në modulin bazik, dhe të njëjtit pastaj të specializohen me trajnime të tjera nga ekspertet e projektit.

 

Shkarko thirrjen duke klikuar këtu

Prapa