Udhëzuesit

  • Kalkulatori i gjobës penale
    27.08.2020 Kalkulatori i gjobës penale Kalkulatori është i bazuar në Udhëzuesin për caktimin e gjobës miratuar nga Gjykata Supreme në shkurt 2020. Kalkulatori nuk është mjet vendimmarrës por shërben vetëm për të lehtësuar përcaktimin e gjobës me efekt të njëjtë ndëshkues te kryesve pa dallim, duke qenë se gjoba përshtatet sipas llojit të veprës dhe gjendjes finaniare të tyre. Shkarko »
  • Referencë-GRECO
    30.04.2020 Referencë-GRECO Shkarko »