30-05-2018

Vend i lirë pune: Praktikant Ligjor (me pagesë) per periudhe te caktuar kohore (6 muaj)

Konkurs

Titulli i pozitës:  Praktikant Ligjor (me pagesë) per periudhe te caktuar kohore (6 muaj);

  • Ky konkurs përkrahet nga Agjencioni Gjerman për Bashkëpunim dhe Zhvillim - Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit ‘’GIZ’’. Rregullat e përzgjedhjes dhe kompenzimit të kandidateve jane percaktuar me marreveshje bilaterale nga donatori.)

Nëpunësi mbikëqyrës: Udhëheqësi i Programit

Shkarko konkursin

Shkarko aplikacionin

Prapa