24-03-2017

Kvalitet i procena dokaza u krivičnom postupku

Kvalitet i procena dokaza u krivičnom postupku

24 marta 2017, Akademija Pravde, u okviru kontinuirane obuke je realizovao obuku na temu “Kvalitet i procena dokaza u krivičnom postupku”.

Cilj ove obuke je bio da se unapredi znanja učesnika u vezi sa primenom, relevantnost i dokaznu vrijednost tog dokaza za utvrđivanje fer i u potpunosti činjeničnog stanja u krivičnom postupku.

Ovaj trening tretirao postavljanje i ocjenjivanje dokaza u krivičnom postupku, kao rezultat dokaza od strane stranaka će biti izdata i pitanje ubede sudiju da prihvati, odnosno pouzdanosti dokaza koji tvrdi da li je ili nije važna pravna činjenica određivanje ili pronalaženje krivičnu odgovornost optuženih.

Na osnovu Zakona o Krivičnom Postupku sudiju ostaje proceniti kvalitet dokaza u celini, sticanje uverenje da je dokaz verodostojan, kakvu relevantnost i dokaznu vrednost ima taj dokaz za korektnu i potpunu činjeničnog stanja u krivičnom postupku.

Obuka je sprovedena u obliku interaktivnih diskusija, gde su učesnici imali priliku da predstave izazove i poteškoća sa kojima se suočavaju u praksi.

Korisnici ove obuke bili su sudije i tužioci osnovnog nivoa.

 

Nazad