29-03-2017

Poslovna Društva

Poslovna Društva

29 marta 2017, Akademija Pravde u okviru Programa Kontinuirane Obuke, je realizovao obuku na temu “Poslovna Društva”.

Cilj obuke bio je da omogući učesnicima da prodube svoja znanja o ispunjavanju zakonskih uslova koji se moraju ispuniti u vezi registracije, uspostavljanje i raspuštanje poslovnih društava, koja su prava i obaveze vlasnika, zvaničnika preduzeća, njihovim predstavnicima i treća lica, kao i vrste preduzeća, njihov kapacitet i pravne strukture.

 

Nakon razgradnje odredbama Zakona o Poslovnim Društvima, objašnjenja su dati za okviru svojih aktivnosti, elemenata i definicije koje su sadržane u ovom zakonu, kao prioritet, ali i pitanja koja se ne regulišu ovaj zakon, sporna pitanja i procedure razvijene sud u vezi sa rešavanje ovih slučajeva.

Tokom ovog treninga su razrađeni probleme sa prethodnih poslovnih praksi, najboljih praksi i iskustava zemalja u regionu i kako da primene međunarodnih instrumenata koji regulišu ovu oblast, ulogu i zadatke Agencije za Registraciju Kosovskih Preduzeća, i mnoga druga važna pitanja koja pomažu ukloniti dileme i teškoće sa kojima se suočavaju sudije u praksi.

Obuka je sprovedena u interaktivnom obliku, gde preko teorijskih objašnjenja i diskusije, su tretirani dileme oko teme na fokus obuke.

Korisnici ovog treninga bili su sudije osnovnog nivoa od strane Odeljenja za Ekonomske Poslove, Odeljenje za Administrativne Poslove, Opšte Odeljenje i pravnih službenika CLE/USAID.

 

Nazad