30-03-2017

Implementacija Evropske Konvencije o Zaštiti Ljudskih Prava i Osnovnih Sloboda, u ustavnom sistemu Republike Kosovo

Implementacija Evropske Konvencije o Zaštiti Ljudskih Prava i Osnovnih Sloboda, u ustavnom sistemu Republike Kosovo

31 marta 2017, Akademija Pravde uz podršku UNDP-a u okviru PKO-a, je realizovao obuku na temu “Značaj Evropske Konvencije za Zaštitu Ljudskih Prava i Osnovnih Sloboda (EKLJP) o ustavnom sistemu Republike Kosovo”.

Cilj ove obuke je bio da produbi znanja sudija o važnosti sudskog izvršenja EKLJP-a i odluka Evropskog Suda za Ljudska Prava (ESLJP) kao i njihov uticaj na pravno-ustavni sistem Republike Kosovo.

U ovom treningu sveobuhvatno su se obratili aspekte prinudnog izvršenja Evropske Konvencije o Ljudskim Pravima, o uticaju ESLJP-a odluka u domaćem praksom, i HUDOC portal. Posebna pažnja je posvećena tumačenju odredaba Konvencije službi u slučajevima iz sudske prakse ESLJP i načina praktične primene odredbi i odluka država članica ove Konvencije.

Takođe, u ovom treningu su tretirani slučajevi iz prakse Ustavnog suda Kosova, koja je imala uticaj na redovnom pravosuđu.

Kroz diskusiju i studijske primere je tretirana prava koje se nalaze u EKLJP i relevantnim odlukama ESLJP sudske prakse koji su obavezni vrednost za sudije i tužioce na Kosovu kao države Evropske pravnom krugu.

Sudije i tužioci osnovnih nivoa učesnici ove obuke, su pridubili svoja znanja u implementaciji EKLJP odredbi, kroz objašnjenja i odgovori trenera.

 

Nazad