30-03-2017

Aktivnosti realizovane u martu 2017 - PPO

Aktivnosti realizovane u martu 2017 - PPO

Tokom marta meseca 2017. godine, oni su sprovedene aktivnosti obuke u ispunjavanju Programa inicijalne edukacije za novoimenovane državnih tužilaca.

U okviru teorijske obuke, oni su nastavili i takođe sproveo dva treninga na pod-modul "Evropske konvencije zakona o ljudskim pravima", koja su navedena u članu 13. i 14. Evropske konvencije o ljudskim pravima.

U ispunjavanju teorijske obuke, oni su sprovedeni šest treninga sa pod-modul "krivičnu prijavu". U okviru ovog pod-modul su razgovarali o pitanjima o krivičnim prijavama u celini, što znači krivičnu prijavu, krivičnu prijavu krivičnu prijavu policije iz drugih izvora, u krivičnoj prijavi koja se podnosi državnom tužiocu, dodatne detalje krivične prijave i damping krivične prijave. Isto tako, takođe sproveo osam treninga na pod-modul "optužnica, postupak preispitivanja", u okviru koje su elaborirane optužnica i osnovne elemente njega, optužnica, prava okrivljenog nakon prijema optužnice, promena, ekspanzija i damping prijave, njeno predstavljanje od strane državnog tužioca na suđenju fazama, predloge prestupnika sa mentalnim poremećajima, kao i predloge za maloletna lica kao učinilaca krivičnih djela.

U okviru programa, "održan je, gde su registrovani novoimenovani tužioci na platformi, bili obavešteni o praćenju obuke od udaljenosti, sa izradom postupka rada za časopis" aktivnost "Razvoj istraživanja komponentu i učenje na daljinu Justicia "kao i mogućnost korišćenja pravnih sredstava u biblioteci Akademije pravde..

U okviru praktične obuke tužilaca, novoimenovani tužioci su nastavili praksu u relevantnoj tužilaštva u skladu sa rasporedom određen program, pod nadzorom njihovih mentora. Takođe, u pogledu ispunjavanja programa obuke, novoimenovani tužioci su prošli obuku u ovim institucijama: Kosovska katastarska agencija, komisija za medijaciju i vlasti na Kosovu. 

 

 

Nazad