22-03-2017

Praktična obuka u Komisiji za Posredovanje

Praktična obuka u Komisiji za Posredovanje

22. marta 2017. godine, Akademija pravde u okviru Programa inicijalne edukacije za novoimenovane tužilaca država je sproveo praktičnu obuku Komiteta za posredovanje.

Cilj obuke bio je novoimenovani tužiocima da prodube saznanja o ulozi i funkcijama Komisije za posredovanje i sistema medijacije u celini.

Kao deo ove obuke je uveo kratku istoriju razvoja posredovanja na Kosovu, kao i ovlašćenja Komisije za posredovanje.

Takođe, detalj je rukuje pravni okvir za medijaciju, koji se primenjuje na Kosovu, sistem posredovanje strukturi i načinu upućivanje predmeta na medijaciju od strane tužilaca. Obuka je nastavio sa lečenjem procesa posredovanja, uključujući pokretanje, razvoj i sticanje ili ne, da se bavi u procesu.

U tom kontekstu, oni su razgovarali o pitanjima od zajedničkog interesa, u kom slučaju je obavestio novoimenovani tužioci o prednostima sistema medijacije uopšte.

Korisnici ovog treninga su novoimenovani državnih tužilaca, na VI generacije PPO.

 

 

Nazad