29-03-2017

Praktična obuka na Carini Kosova

Praktična obuka na Carini Kosova

29. marta 2017. godine, Akademija pravde u saradnji sa Carine Kosova je sproveo obuku za novoimenovane državnih tužilaca.

Obuka je imala za cilj novoimenovane tužiocima da poboljšaju svoje znanje o delokrugu carine u opšte, praktičan rad i oblastima od zajedničkog interesa, posebno.

Kao deo ove obuke, bio je kratko obrazložio je istoriju i običaje u procesu razvoja, njegovoj ulozi i misiji, propisima koji vrši svoja ovlašćenja, kao i saradnju sa drugim institucijama za sprovođenje zakona.

Dalje, obuka je nastavio sa diskusijom o praktičnim pitanjima u sistemu krivičnog prava u oblasti carina, u odnosu na relevantne članove Krivičnog zakonika i carini regulišu ovu materiju, koji je predstavljen trenutne izazove sa kojima se suočavaju Carine Kosova u ovoj oblasti.

U tom kontekstu, novoimenovani tužioci i carinici su se složili o budućoj saradnji treba nastaviti i unaprijediti između njih, tako uspešnu borbu protiv negativnih pojava ove prirode.

Korisnici ovog treninga su novoimenovani državnih tužilaca, VI-generacije Programa inicijalne edukacije.

 

 

Nazad