25-03-2017

Radionica o razvoju kapaciteta tužilačkog osoblja sistema na Kosovu

Radionica o razvoju kapaciteta tužilačkog osoblja sistema na Kosovu

24 do 25 marta 2017 Akademija pravde organizovala radionicu pod nazivom "Razvoj kapaciteta osoblja Sekretarijata Tužilačkog saveta Kosova".

Svrha ovog ostvarenja radionice bio je da učesnici unaprede znanja o razvoju resursa za odnose s javnošću, izrada raznih zakona i obezbeđivanje pristupa i jedinstvenih standarda za projektovanje svih vrsta akata i identifikaciju potreba za dobrobit projekti iz IPA fondova 2018-2020.

Tokom ove radionice su se obratili teme od značaja za funkcionisanje sistema tužilaštva Kosova: uloga GCC Sekretarijata o efikasnosti tužilačkog sistema, planiranja posao za 2017. u svetlu GCC planova, Uredbe SKPK i dužnosti, transparentnost, dizajn i sadržaj na zvaničnom sajtu KZK i drugih mogućih platformi.

Korisnici radionice su bili lideri organizacionih jedinica Jedinice Sekretarijata i pregled državnog tužioca vršenju Tužilačkog saveta Kosova, pravnih službenika KZK i Kancelarije glavnog državnog tužioca i drugim zvaničnicima.

Obuka je sprovedena od strane direktora Sekretarijata tužilačkog vijeća Kosova.

 

 

Nazad