30-05-2017

Preliminarna referenca (slučajno) i procedure iz člana 113, stav 8 Ustava Kosova”

Preliminarna referenca (slučajno) i procedure iz člana 113, stav 8 Ustava Kosova”

31. maja, 2017, Akademija pravde uz podršku UNDP je sproveo obuku na temu "Preliminarni referentna (prateća) i procedura na osnovu člana 113, stav 8. Ustava Kosova".

Cilj ove obuke je bio da produbi znanja sudija u pogledu ustavnog osvrtom na njegove teorijske i normativne analize sa fokusom na odredbe Usta-va Republike Kosova, Zakona o Ustavnom sudu, Poslovnika Ustavnog suda i prakse Ustavni sud i drugim sudovima u regionu i šire.

U prvom delu treninga je razmatran pojam "prethodnih referenci (slučajno)" u ustavne dok-trine, entiteti ovlašćeni da preliminarna pitanja i rokove i uslove za upućivanje. Dok je u drugoj polovini dekodira efekata odluka Ustavnog suda i njegovih praksi.

U sveobuhvatnu obuku ustavne procedure za upućivanje je rukovati. Ovaj mehanizam ustavne kontrole, teorija ustavne revizije je poznat kao prolazno ili slučajno Reference. Prema modelu ustavne pravde na Kosovu, sudije ne može da odluči o ustavnosti zakona, koji je neophodan za njihove odluke. Zbog toga, sud može samo pre-kinuti postupak i prosledi slučaj Ustavnom sudu, koji će onda odlučiti da li je sporna zakon usta-van.

Korisnici ovog treninga bili su sudije osnovnog i profesionalnom nivou saradnika.

Nazad