03-05-2018

Sudska etika

Sudska etika

03/05/2018, u okviru PKO, Akademija Pravde u saradnji sa JSSP organizuje obuku na temu "Sudska etika - Osnovni Sud u Prizren i Đakovici”.

Korisnici ove obuke su: sudije Osnovnog Suda u Prizren i Đakovici.

Nazad