04-05-2018

Sudska etika

Sudska etika

04/05/2018, u okviru PKO, Akademija Pravde u saradnji sa JSSP organizuje obuku na temu "Sudska etika - Osnovni Sud u Peći”.

Korisnici ove obuke su: sudije Osnovnog Suda u Peći.

Nazad