03-05-2018

Finansijske istrage

Finansijske istrage

3. maja 2018 Akademija Pravde u saradnji sa EU projektom, B & S Europe, organizuje obuku “Finansijske istrage”.

U okviru ovog treninga biće predstavljena: Javna nabavka sa posebnim naglaskom na razliku između administrativne povrede u postupku nabavke i krivičnog djela, razlika između službenog lica i odgovornog lica, Porezna utaja.

Korisnici ove obuke su: Sudije i tužioci osnovnog nivoa i druge relevantne institucije.

Nazad