02-05-2018

Praktična Obuka novoimenovane državne Tužioce u Kosovskoj Policiji

Praktična Obuka novoimenovane državne Tužioce u Kosovskoj Policiji

Dana 02 maja 2018, Akademija Pravde u okviru Programa za Početnu Obuku za novoimenovane tužioce organizirala je praktičnu obuku u Kosovskoj Policiji.

Obuka u ovoj instituciji imala je cilj da novoimenovane tužioce avansiraju njihova znanja u vezi mandata, ulozi, strukturi i praktičnom radu Kosovske Policije.

Tokom ove obuke razmatrana je uloga Direkcije za Besbednosti u Policiji Kosova, i odobrene strategije koji će doprineti sledeće godine u borbu kriminaliteta.

Pažnja je obraćanja slučajevima iz prakse, naročito za narkotici i psikotropske supstance, mnogih slučajeva koji se posebno nalaze tokom prolaza granične tačke, i kaos to je međunarodna saradnja Kosova sa drugim zemljama.

Na osnovu činjenice da rad tužioce je čvrsto povezana sa rada Policije, novoimenovane tužioce imali su priliku da pokrenu pitanja od interesa za njihov praktični rad, za trenutnu saradnju i adekvatne oblike saradnja u budućnosti između Policije i relevantna Tužilaštva.

Korisnici ove obuke bili su novoimenovane državne tužioci VII-e generacija.

Nazad