17-05-2018

Obuka za trenere u oblasti slobode izražavanja i medija

Obuka za trenere u oblasti slobode izražavanja i medija

17. i 18. maja 2018 Akademija Pravde u saradnji sa JUFREX-om organizuje obuku za trenere na temu "Obuka za trenere u oblasti slobode izražavanja i medija".

U okviru ovog treninga biće predstavljeni: Osnovni principi slobode izražavanja i uslovi za njegovo ograničenje, pravo pristupa informacijama, diskusija o metodologiji i sadržaju obuke, zaštita signalizatora i Kleveta.

Korisnici ove obuke su: direktor Akademije Pravde, sudije i tužioci.

Nazad