30-05-2018

Obuka vezana za komunikaciju

Obuka vezana za komunikaciju

30. maja 2018, Akademija pravde u saradnji sa Ambasadom Kraljevine Holandije u Prištini sprovode obuku o upravljanju sudovima i tužilaštvima u vezi sa komunikacijom.

Cilj obuke je da poveća veštine lične komunikacije, identifikovanje odgovarajuće vreme da se angažuje sudiju i tužioca u medijima, kao i identifikovanje prave sredstva profila i kanala kroz koje informisanje novinara.

Tokom obuke se obratio teme kao što su sudije koji je odgovoran za komunikaciju sa novinarima u Holandiji, ona priča priču delimično implementira se koristi da informiše javnost, upotreba ovih instrumenata - izrada saopštenje o odluci.

Obuka se vrši na primenjenih metoda delimične teorijskog objašnjenja i poređenja između zemalja i tokom treninga će biti praktične vežbe za stimulisanje učesnika u izradi saopštenje za medije i diskusiju o predmetima i odlučite šta znači komunikacije će koristiti ih. 

Korisnici obuke su predsednici sudova i glavni tužioci Apelacionih i Osnovnih tužilaštava, kao i sudija Vrhovnog suda.

Nazad