11-05-2018

Radionica razmatranje modula "Maloletničko Pravosuđe" – krivični aspekti

 Radionica razmatranje modula "Maloletničko Pravosuđe" – krivični aspekti

Dana 10. i 11. maja 2018. godine Akademija Pravde uz podršku UNICEF-a sprovela je obuku na temu: "Radionica razmatranje modula Maloletničko Pravosuđe - krivični aspekat".

Cilj ove radionice je bio prilagođavanje tema o novim izmenama Zakona o Maloletničkom Pravosuđu, koje će biti praćeni sa slučajevima iz sudske prakse radi povećanja profesionalni kapaciteta sudija i tužilaca.

Radionica je sprovedena kako bi se utvrdile potrebe za kompletiranje modula "Maloletničko Pravosuđe" u krivičnom aspektu, na osnovu Nacrt Zakona o Maloletničkom Pravosuđu.

Tokom ove radionice posebna pažnja je posvećena nekim novinama koji će doneti novi zakon o Maloletničkom Pravosuđu koji se očekuje da stupi na snagu. Prethodno učesnici su podelili  teme modula koje će biti prilagođene promenama u skladu sa novim odredbama ovog nacrt zakona.

Učesnici ove radionice bili su sudije iz Vrhovnog Suda i Apelacionog Suda, kao i tužioci osnovnog nivoa, autori Modula Maloletničko Pravosuđe - krivičnog aspekta.

Nazad