15-05-2018

Regionalna pravosudna radionica o krivičnom pravosuđu o sajber kriminalu i elektronskim dokazima

Regionalna pravosudna radionica o krivičnom pravosuđu o sajber kriminalu i elektronskim dokazima

Od 14. do 15. maja 2018. godine, u okviru projekta PROCEEDS u Bukureštu, održana je "Regionalna radionica o statističkim krivičnim pravima o računarskom kriminalu i elektronskim dokazima".

Radionica imala je za cilj upoznavanje učesnika o ulozi i značaju statistike, kibernetičkog kriminala i trendova u oblasti kibernetičkog kriminala i elektronskih  kao kljucni dokazi, za određivanje nivoa pretnji različitih oblika sajber kriminala radi podrške istraga, za efikasnije krivično gonjenje i bolje informisanje lica zaduženih za sastavljanje strateske politike.

Na početku tokom rada radionice, prezentirali su pripadnici Jedinice za kibernetički kriminal u policijskom sektoru iz jugoistočne Evrope i Turske, gde su predstavljeni izveštaji, statistika, prikupljanje i analiza krivičnog pravosuđa - aktuelne procedure, izazovi i mogućnosti. Predstavljeni su sistemi izveštavanja o kibernetičkom kriminalu, institucionalni okvir za prikupljanje podataka i statistike, način na koji se podaci dele sa drugim organizacijama iz javnog i privatnog sektora.

Radionica je nastavljena sa podnošenjem podataka, izveštaja, statistike, prikupljanja i analize krivičnog pravosuđa - trenutnih procedura, izazova i mogućnosti tužilaštva. Tokom prezentacije, tužioci su najavili da li njihovo lokalno zakonodavstvo priznaje ili ne predstavlja konkretno krivično delo kibernetičkog kriminala, sisteme za prijavljivanje kibernetičkog kriminala, institucionalni okvir za prikupljanje podataka i statistike, način na koji se podaci dele sa organizacijama kibernetičkog kriminala osim javnog i privatnog sektora, trenutnih praksi i izazova.

Što se tiče izveštavanja, evidentiranje statistike, prikupljanje i analiziranje krivičnog pravosuđa - trenutni postupak, izazovi i mogućnosti izveštavao je sektor CERTS - Tim za odzivanje na hitne slučajeve.( CERTS – Computer Emergency Response Team.)

Predstavljene su i najbolje međunarodne prakse, upoređenje i analiza - estonski model, definicija metodologije za prikupljanje i analiza statistike o kibernetičkom kriminalu i elektronskim dokazima.

Radionici su prisustvovali sudije, tužioci, policijski službenici iz departmenta za kibernetički kriminal, službenici Ministarstva Pravde i Akademije Pravde.

Nazad