27-05-2019

Poseta novoimenovanih sudija "Ustavnom Sudu"

Poseta novoimenovanih sudija "Ustavnom Sudu"

Dana 27. maja 2019. godine, Akademija Pravde, u okviru Programa Početne Obuke za novoimenovane sudije (VII generacije), organizovala je posetu: Ustavnom sudu Republike Kosova.

Svrha posete bila je da se sudijama daju više informacija o instituciji ustavnog suda, pravnoj osnovi, načelima i ciljevima, odnos ustavnog suda s drugim institucijama, izazovima s kojima se suočavaju u svom radu, itd.  Razgovaralo se i o Venecijanskoj Komisiji, broju razmatranih predmeta, odlukama suda u vezi sa Evropskom Konvencijom o Ljudskim Pravima.

Korisnici obuke bili su: Novoimenovane sudije (VII generacije), 2019-2020.

 

 

 

Izveštaj za ovu aktivnost će biti uskoro priložen.

Nazad