29-05-2019

Skrivene mere

Skrivene mere

Dana 29 maja 2019, Akademija Pravde, u okviru Programa Kontinuirane Obuke (PKO), sprovela je obuku na temu "Skrivene mere".

Osnovni cilj ove obuke bio je unapređenje znanja učesnika o pravnom okviru, kojim se reguliše način izdavanja skrivenih istražnih i nadzornih mera, kao i procedura za implementaciju i primenu ovih mjera.

Tokom ove obuke oni su naglasili važnost ovih mjera i njihovo pošteno sprovođenje u praksi, vrste svih mjera i faza istrage tokom kojih su mogli biti odobreni. Nadalje, adresirani su uslovi za izdavanje ovih mera, rokovi za izdavanje ovih mera, prava stranaka na koje se te mere odnose i tehničke mogućnosti za nadgledanje tehničke i praktične implementacije ovih mera. U tom kontekstu razrađene su nadležnosti policije, državnog tužioca i pretpretresnog sudije.

Metodologija obuke bila je tretiranje studija slučaja iz sudske prakse, kombinacija teorije i praktičnih slučajeva koje su predavali treneri kako bi doprineli ujedinjenju sudske prakse u ovoj oblasti.

Korisnici ove obuke su bili: sudije, tužioci i stručni saradnici.

Nazad