31-05-2019

Praktično tretiranje ugovorom o kreditu

Praktično tretiranje ugovorom o kreditu

Dana 31 maja 2019, Akademija Pravde, u okviru Programa Kontinuirane Obuke (PKO), sprovela je obuku na temu "Praktično tretiranje ugovorom o kreditu".

Cilj ove obuke bio je unapređenje znanja sudija u primeni i tumačenju ugovornih odredbi u sporovima podnetim sudovima, kao io pravnom okviru i pravilima CBK, koji regulišu ugovor o kreditu i zateznu kamatu.

Tokom ove obuke je naglašen značaj ugovora o kreditu i njegove pravedne primene u praksi, kao i forma, bitni elementi ovog ugovora, njegovo raskidanje, plaćanje kamata i mnoge druge karakteristike. Nadalje tretirane su klauzule ugovora o kreditu, rane otplate kredita, kamatne stope, hipoteke i njihovo izvršenje su takođe tretirane. U tom kontekstu razrađene su nadležnosti Suda i pravni osnov za izvršenje hipoteka.

U okviru ove obuke implementirana je metodologija interaktivnog učenja koja se sastojala od predavanja, vežbi i diskusija, uključujući teoretski tretiranje određenih ugovora, predstavljanje hipotetičkih slučajeva i konkretnih slučajeva iz sudske prakse.

Korisnici ove obuke su bili: Sudije, pravni službenici iz Apelacionog Suda i pravni službenici Osnovnog Tužilaštva u Prištini.

Nazad