04-03-2020

Posredovanje sa krivičnog, građanskog i ekonomskog aspekta Regija Mitrovica

Posredovanje sa krivičnog, građanskog i ekonomskog aspekta Regija Mitrovica

4. Marta 2020.godine, Akademija Pravde je u sklopu Programa Kontinuiranih Obuka (PKO) u saradnji sa Programom USAID-a-Komercijalno Pravosuđe, sprovođenog od strane CHECCHI and COMPANY, održala obuku na temu: ”Posredovanje sa Građanskog, Krivičnog i Ekonomskog aspekta”.

Cilj ove obuke je unapređenje znanja učesnika u vezi sa novostima Zakona br. 06/-009 o Posredovanju, kao i o što lakšoj identifikaciji predmeta prikladnih za upućivanje na postupak posredovanja.

U sklopu ove obuke su obrađene sledeće teme: načela posredovanja, pokretanje postupka posredovanja, obavezno posredovanje, postupak i dužnosti sudija, razvoj postupka posredovanja, sporazum o posredovanju i njegovi efekti, prava i obaveze stranaka u postupku posredovanja.

Takođe je diskutovano i o upućivanju predmeta u postupak posredovanja, što je u nadležnosti sudija ne zaobilazeći volju parničnih stranaka i u skladu sa relevantnim zakonskim odredbama.

Ova obuka je poslužila kao orijentacija za sudije i ostalo osoblje u sudovima i tužilaštvima za lakšu identifikaciju sporova prikladnih za upućivanje u postupak posredovanja, kao i ostali predmeti za koje se predviđa obavezno posredovanje.

Metodologija koja je korišćena je bila kombinovanog karaktera, sa teorijski objašnjenjima i interaktivnim diskusijama.

Korisnici ovih obuka su bili: Sudije, tužioci, profesionalni saradnici i posrednici iz regije Mitrovice.

Nazad