05-03-2020

Početna rasprava, druga rasprava i glavni pretres

Početna rasprava, druga rasprava i glavni pretres

05 i 06 Marta 2020, u okviru programa početne obuke za novoimenovane sudije (VII genracija), održavaju se dve (2) sesije obuka u okviru: pod modula: “ Početna rasprava, druga rasprava i glavni pretres”.

Teme koje se obrađuju su: Pregovaranje o priznanju krivice, priznanje krivice tokom prvog saslušanja i izricanje kazne, zakazivanje rasprave radi utvrđivanja relevantnih činjenica o kazni i donošenje, objavljivanje, sastavljanje i podnošenje presude.

Korisnici obuke su novoimenovane sudije (VII generacija) 2019-2020.

Nazad