06-03-2020

Dokazi u krivičnom postupku

Dokazi u krivičnom postupku

05 i 06 marta 2020, u okviru Programa Početne Obuke za novoimenovane sudije (VII generacija), održavaju se dve (2) obuke iz: pod modula: „Dokazi u krivičnom postupku”.

Teme koje se obrađuju su: Opšta pravila za ocenjivanje dokaza, dokazna moć optuženog da svedoči i dokazna moć svedoka da svedoči.

Korisnici obuke su novoimenovane sudije (VII generacija), 2019-2020.

Nazad