09-03-2020

Modul Nacionalni i međunarodni pravni poredak – EKLJP

Modul Nacionalni i međunarodni pravni poredak – EKLJP

Dana 09 marta 2020, na Akademiji Pravde, u okviru programa Početne Obuke za novoimenovane tužioce (VIII generacija) održava se jedna (1) sesija obuke u okviru pod modula „EKLJP”.

Teme koje se obrađuju su: Članovi 6 .2 i 6.3 Evropske Konvencije o Ljudskim Pravima, odgovarajuće vreme i pogodnosti neophodni za pripremu odbrane, slučaj: Lauz protiv Austrije i slučaj: Artico protiv Italije.

Korisnici obuke su: novoimenovani tužioci (VIII generacija), 2019-2020.

Nazad