12-03-2020

Početna rasprava, druga rasprava i glavni pretres

Početna rasprava, druga rasprava i glavni pretres

12 i 13 Marta 2020, u okviru programa početne obuke za novoimenovane sudije (VII genracija), održavaju se dve (2) sesije obuka u okviru: pod modula: “ Početna rasprava, druga rasprava i glavni pretres”.

Teme koje se obrađuju su: Glavni pretres, preduslovi za održavanje glavnog pretresa, odlaganje, prestanak i vreme završetka glavnog pretresa, zapisnik o glavnom pretresu i početak glavnog pretresa, i izjava optuženog.

Korisnici obuke su novoimenovane sudije (VII generacija), 2019-2020.

Nazad