12-05-2020

Modul- "Lične i interdisciplinarne veštine" -Profesionalna etika

Modul- "Lične i interdisciplinarne veštine" -Profesionalna etika

12 i 13 maja 2020, u okviru Programa Početne Obuke za novoimenovane tužioce (VIII generacija), odvijaju se dve (2) sesije obuke putem online platforme „Zoom“ iz podmodula: „Profesionalna etika“ sa trenerom g.Jetish Maloku, Glavni tužilac u Osnovnom Tužilaštvu – Gnjilane.

Teme koje se obrađuju su: Kodeks ponašanja i etike i značaj njegove primene u pravosudnom sistemu, profesionalno i interdisciplinarno ponašanje tužilaca, primena etike i poverenja u profesionalnom radu i obavezne veštine i ponašanje tokom rada u pravosudnom sistemu.

Tokom obuke, koja se odvija u virtuelnom obliku, novoimenovani tužioci su, takođe, kroz razgovor razrađivali dileme sa kojima su suočeni tokom svog rada razrađujući različite primere u pogledu ponašanja i kodeksa.

Korisnici obuke su: Novoimenovani tužioci (VIII generacija), 2019-2020.

Nazad