18-05-2020

Modul - "Zakonik o Krivičnom Postupku" - Okrivljeni u Krivičnom Postupku

 Modul - "Zakonik o Krivičnom Postupku" - Okrivljeni u Krivičnom Postupku

Dana 18 maja 2020, u okviru Programa Početne Obuke, u okviru podmodula "Okrivljeni u krivičnom postupku" održava se jedna (1) sesija obuke, sa trenerom gđo. Tonka Berisha-Sudija u Apelacionom Sudu.

Fokus obuke bio je: Položaj okrivljenog nakon podnošenja i tokom postupka potvrđivanja optužnice, položaj okrivljenog nakon podizanja optužnice i okrivljeni tokom postupka procene zakonitosti optužnice.

Tokom obuke, koja se odvija u virtuelnom obliku, novoimenovane sudije imale su priliku da razgovaraju i postavljaju pitanja o temama koje se obrađuju.

Učesnici u obuci su 37 novoimenovanih sudija generacije VII 2019-2020, od ​​kojih su sedam iz srpske zajednice.

Nazad