19-05-2020

Modul - “Lične i interdisciplinarne veštine” - Profesionalna etika

Modul - “Lične i interdisciplinarne veštine” - Profesionalna etika

18 i 19 maja 2020, u okviru programa početne obuke za novoimenovane tužioce (VIII generacija), održače se dve (2) sesije obuke putem online platforme “Zoom” od podmodula: “Profesionalna etika” sa trenerom g.Jetish Maloku, Glavni tužilac u Osnovnom Tužilaštvu – Gnjilane

Teme koje se obrađuju su: Nepristrasnost - sadržaj i pravna vrednost ovog principa, sukob interesa - zloupotreba pravosudne i tužilačke funkcije, zabrana zloupotrebe poverljivosti podataka, društveni kontakt sa advokatima, članovima porodice i rođacima i neophodnost hitna akcija osim odustajanja od razmatranja stvari - da se obaveste strane o činjenicama.

Tokom realizacije obuke, tužioci imaju priliku da detaljno razmotre elemente tema obuhvaćenih današnjom obukom postavljajući pitanja praćena raznim primerima na koje nailaze tokom stručne prakse.

Korisnici obuke su: Novoimenovani tužioci (VIII generacija), 2019-2020.

Nazad