20-05-2020

Modul – “Zakonik o Krivičnom Postupku” - Okrivljeni u Krivičnom Postupku

Modul – “Zakonik o Krivičnom Postupku” - Okrivljeni u Krivičnom Postupku

Dana 20 maja 2020, u okviru Programa Početne Obuke, održava se jedna (1) sesija obuke od podmodula “Okrivljeni u krivičnom postupku”, sa trenerom gđo. Tonka Berisha-Sudija u Apelacionom Sudu.

Teme koje se obrađuju na ovoj sesiji su: Okrivljeni tokom glavnog pretresa i pravo na korišćenje pravnih lekova.

Obuka se provodi u virtualnom obliku, novoimenovane sudije su imale priliku da razgovaraju i postavljaju pitanja o temama koje se obrađuju.

Učesnici u obuci su 37 novoimenovanih sudija generacije VII 2019-2020, od kojih su sedam iz srpske zajednice. 

Nazad