20-05-2020

Modul - "Nacionalni i međunarodni pravni poredak" - Pravo EU

Modul - "Nacionalni i međunarodni pravni poredak" - Pravo EU

Dana 20 maja 2020, u okviru programa početne obuke novoimenovanih tužilaca (generacija VIII), održava  se jedna (1) sesija obuke putem online platforme “Zoom” iz podmodula: “Pravo EU” sa trener g. Emrush Ujkani pravni ekspert iz Prava EU.

Tema koja se obrađuje je evropski nalog za hapšenje, mandat, funkcija i sudska revizija u Evropskoj Uniji.

Realizacija obuke praćena je praktičnim slučajevima vezanim za ugovore zemalja EU u kojima su tužioci vodili oblik razgovora sa trenerom postavljajući pitanja o određenim pitanjima.

Korisnici obuke su: Novoimenovani tužioci (VIII generacija), 2019-2020.

Nazad