16-06-2020

Završni test za novoimenovane sudije (sedma generacija) 2019-2020

Završni test za novoimenovane sudije (sedma generacija) 2019-2020

15, 16 i 17 juna 2020, u okviru programa početne obuke novoimenovanih sudija (VII generacija) održava se završni test za novoimenovane sudije sedme generacije.

Početna obuka za ovu generaciju se bliži kraju, u skladu sa Pravilnikom o Početnoj Obuci, testiraće se za šest modula obuke: „Nacionalni i međunarodni pravni poredak“, „Lične i interpersonalne veštine“, Krivični zakonik, Zakonik o krivičnom postupku, Materijalno i Procesno građansko pravo, kao i Zakonodavstvo i dodatne veštine.

Test je podeljen u dva dela za svaki modul i nadgleda ga Rukovodilac programa Početne Obuke gđa.Valmira Pefqeli, i osoblje AD-a.


Nazad