18-06-2020

Specijalizovani Program Obuke Javne nabavke - Sesija I

Specijalizovani Program Obuke Javne nabavke - Sesija I

17 - 18 juna 2020, Akademija Pravde u okviru Programa Kontinuirane Obuke u saradnji sa Pravnim Odeljenjem SAD/OPDAT sprovodi obuku kroz Zoom platformu na temu " Specijalizovani Program Obuke Javne nabavke - Sesija I".

Treneri koji su uključeni u ovu obuku su: g. Valon Kurtaj, sudija Osnovnog Suda u Prištini, g. Admir Shala, glavni tužilac Osnovnog Tužilaštva u Prizrenu i g. Agim Shaqiri, Trener za javne nabavke.

Svrha ove obuke je da unapredi znanje učesnika u vezi sa javnom nabavkom i tačnom primenom odredbi koje se odnose na istragu i suđenje krivičnih dela ove prirode.

Fokus ove obuke biće faza sprovođenja ugovora, kao i istraga i suđenje krivičnih dela ove prirode.

Tokom ove obuke razrađuju se: Procena potreba/Određivanje zahteva, planiranje nabavki, proces dizajniranja i priprema tenderske dokumentacije - tenderska dokumentacija - tehnička specifikacija, metode i tehnike istrage prevare i korupcije u javnim nabavkama, razlikovanje između administrativnih i krivičnih stvari, kriterijuma kvalifikacije i evaluacije, procene ponuda, odabira izvođača i faze cena, preporuke pobedničkog operatora, šeme prevara i korupcije u javnim nabavkama, dokaz elemenata krivičnog dela, standard dokaza ili sumnje potrebne sudu da bi zaključio da je počinjeno krivično delo nabavke.

Primenjena metodologija bila je kombinovanog karaktera, sa teorijskim objašnjenjima i interaktivnim diskusijama.

Korisnici ove obuke su: Sudije osnovnog i Apelacionog suda, tužioci osnovnog i Apelacionog tužilaštva i Specijalnog Tužilaštva Republike Kosovo, policijski istražitelji, carinici, službenici TAK-a i FOJ-a.

Nazad