18-06-2020

Sastanak Programskog Saveta Akademije Pravde

Sastanak Programskog Saveta Akademije Pravde

18. juna 2020.godine je u Akademiji Pravde održan sastanak Programskog Saveta AP-a.

Fokus ovog sastanka i kako glavna tačka je bila diskusija i razmatranje nacrta Programa Početnih Obuka za novoimenovane sudije 2020/2021, koji su u procesu regrutovanja od strane Sudskog Saveta Kosova.

U toku sastanka, članovi Programskog Saveta su diskutovali u vezi sadržaja, strukture, tema programa, trajanja sesija obuka, metodologiji ostvarenja početnih obuka kao i o drugim pitanjima važnim za sprovođenje ovog programa obuka. Takođe je naglašeno da se pored teorijskih obuka tretira i praktični sudski deo dakle, da se moduli dizajniraju na taj način kako bi svaka obuka bila praćena praktičnim slučajevima i mišljenjima, kako bi noovimenovane sudije bile u mogućnosti da ilustriraju i specifikuju različite primere sa kojima će se suočavati u svojem radu u svojstvu sudija.

Programski Savet je osim revizije nacrta- Programa za Početne Obuke za novoimenovane sudije za 2020/2021 godinu, dao svoje preporuke uglavnom u vezi raspodele broja sesija za određene oblasti prava, i vezano za balansiranje teorijskog dela sa onim praktičnim, preporuke koje će biti predstavljene Upravnom Odboru AP-a za diskusiju i usvajanje.

Nazad