24-06-2020

Specijalizovani Program Obuke – Sajber kriminal, elektronski dokazi – Sesija I

Specijalizovani Program Obuke – Sajber kriminal, elektronski dokazi – Sesija I

24 - 25 juna 2020,  Akademija Pravde u okviru Programa Kontinuirane Obuke provodi obuku putem platforme Zoom na temu „Specijalizovani program obuke - sajber kriminal, elektronski dokazi - Sesija I“.

Treneri koji su angažovani na ovoj obuci su: gđa. Laura Pula, tužiteljka u Kancelariji Glavnog Državnog Tužioca i g. Fadil Abdyli, šef Sektora za Istraživanje Sajber Kriminala u Kosovskoj Policiji.

Svrha ove obuke je unapređivanje stručnog znanja sudija, tužilaca i drugih korisnika o dokazima i implikacijama sajber kriminala i kontrola, sekvestracije i konfiskacije prihoda od online kriminala, kao i dostupnih pravnih instrumenata i i pristupe međunarodnoj saradnji.

Fokus ove obuke biće elektronski dokazi i prihodi od sajber kriminala koji su složeni.

Tokom ove obuke razrađuju se: Uvod u sajber kriminal - trendovi i sredstva, Steći znanje o sajber kriminalu i elektronskim dokazima, Provesti finansijske istrage o koristima od sajber kriminala, Steknu znanje o materijalnim i proceduralnim zakonima, kao i tehnologiji koju mogu primeniti , Procijeniti koliko se brzo može preduzeti i koji je nivo efikasnosti mera i opsežne međunarodne saradnje.

Primenjena metodologija bila je kombinovanog karaktera, sa teorijskim objašnjenjima i interaktivnim diskusijama. Korisnici ove obuke su: Sudije i tužioci apelacionog nivoa i osnovnog nivoa.

Nazad