29-06-2020

Sredstva za izvršenje

Sredstva za izvršenje

29 - 30 juna 2020, Akademija Pravde, u okviru Programa Kontinuirane Obuke, sprovodi obuku, na temu "Sredstva za izvršenje".

Treneri koji su angažovani u ovu obuku su: Lumni Sallauka, Sudija Apelacionog Suda i Isa Shala, Privatni Izvršitelj.

Svrha ove obuke je da unapredi znanje učesnika o sredstvama za izvršenje i akcijama izvršenja vezanim za sprovođenje izvršenja.

Fokus obuke je bio: Vrste sredstva za izvršenje i procedura u odnosu sa ovim sredstvima.

Tokom ove obuke, razrađuje se sledeće: Kategorizacija sredstava za izvršenje, sudski postupak izvršitelja prema sudskim sredstvima za izvršenje, odluke izvršenja, njihovi proceduralni oblici. Poseban naglasak stavljen je na sadržaj i pravne efekte kao imovina, status, radni odnos.

Metodologija obuke zasnovana je na kombinovanim metodama objašnjenja uključujući teorijska i praktična objašnjenja praćena praktičnim primerima.

Korisnici ove obuke bili su: Sudije sa Osnovnog i Apelacionog nivoa, Civilno odeljenje iz svih regiona Kosova.

Nazad