30-06-2020

Modul - "Nacionalni i međunarodni pravni poredak" - Organizovanje pravosudnog i tužilačkog sistema

Modul - "Nacionalni i međunarodni pravni poredak" - Organizovanje pravosudnog i tužilačkog sistema

29 - 30 Juna 2020, u okviru programa početne obuke za novoimenovane tužioce (VIII generacija), odvijaju se dve (2) sesije obuke putem online platforme „Zoom“ iz podmodula: „Organizovanje pravosudnog i tužilačkog sistema” sa trenerima g. Nehat Idrizi, Sudija Apelacionog Suda i g. Blerim Isufaj Glavni tužilac u Specijalnom Tužilaštvu.

Teme koje se obrađuju su: Organizovanje pravosudnog sistema prema zakonu o sudovima, organizovanje tužilačkog sistema i pravna osnova tužilačkog sistema.

Obuka se sprovodi u obliku razgovora između trenera i novoimenovanih tužilaca, u vezi sa temama koje se obrađuju, kao i kroz primere iz prakse.

Korisnici obuke su: Novoimenovani tužioci (VIII generacija), 2019-2020.

Nazad