23-06-2020

Sastanak Upravnog Saveta Akademije Pravde

Sastanak Upravnog Saveta Akademije Pravde

Dana 23 juna 2020, na Akademiji Pravde, održan je sledeći sastanak Upravnog Saveta Akademije Pravde, koji je vodio Predsedavajući Upravnog Saveta g. Aleksander Lumezi, Glavni Državni Tužilac.

Na ovom sastanku, Upravni Savet je, prema dnevnom redu, u početku pregledao i odobrio Budžetski Zahtev 2021-2023 Akademije Pravde.

Tokom pregleda Budžetskog Zahteva, diskusije su se fokusirale uglavnom na potrebu da se podrži zahtev Akademije za povećanjem broja potrebnog stručnog i administrativnog osoblja, za sprovođenje programa obuke i za upravljanje i administraciju opštih službi.

Nakon toga, Upravni Savet je pregledalo i odobrilo Program Početne Obuke za novoimenovane sudije 2020-2021, uz odobrenje preporuke Programskog Saveta. Tokom diskusija, članovi Upravnog Saveta procenili su rad na izradi programa početne obuke, metodologiju primenjenu tokom procesa izrade nacrta, a posebno sadržaj programa koji je usklađen s potrebama i zahtevima novoimenovanih sudija. Opisujući ovaj program kao napredak iz prethodnog programa, sa obrazloženjem za svaku dizajniranu temu i smislenijim od prethodnog.

Tokom ovog sastanka, Upravni Savet je raspravljao i donosio odluke i o drugim pitanjima koja su u nadležnosti Saveta, a koja se tiču funkcionisanja Akademije Pravde.

Nazad