14-06-2022

Specijalizovani Program Obuke Korupcija u službenoj dužnosti i krivična dela protiv službene dužnosti - Sesija II

Specijalizovani Program Obuke Korupcija u službenoj dužnosti i krivična dela protiv službene dužnosti - Sesija II

Dana 14-15 juna 2022, Akademija Pravde u okviru Programa Kontinuirane Obuke sprovodi Hibridnu obuku na temu Specijalizovani Program Obuke – Korupcija u službenoj dužnosti i krivična dela protiv službene dužnosti – Sesija II“.

Treneri angažovani na ovoj obuci su: g. Kujtim Munishi, glavni tužilac u Osnovnom tužilaštvu u Prištini i g. Skender Çoçaj, sudija Osnovnog suda u Prizrenu.

Svrha ove obuke je unapređenje znanja učesnika u vezi sa korupcijom u službenoj dužnosti i krivičnim djelima protiv službene dužnosti gdje se u posljednje vrijeme javljaju slučajevi u kojima se počinioci terete za krivična djela i često predstavljaju različite dileme u pogledu pravilnog sprovođenja odredaba zakona koji se odnose na ove krivična dela.

Metodologija obuke je kombinovanog karaktera sa teorijskim objašnjenjima i interaktivnim diskusijama uz predstavljanje praktičnih slučajeva.

Korisnici ove obuke su: Sudije i Tužioci sa Osnovnog nivoa kao i Stručni Saradnici.

Nazad