15-06-2022

Poziv za prijavu: Onlajn kurs o nasilju nad ženama i nasilju u porodici

Poziv za prijavu: Onlajn kurs o nasilju nad ženama i nasilju u porodici

Akademija Pravde Kosova i Savet Evrope sa zadovoljstvom pružaju mogućnosti obuke za pravne stručnjake, sa ciljem da dodatno unaprede njihovo znanje o ključnim temama ljudskih prava, kao što su sprečavanje i borba protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, i na taj način doprinose boljoj zaštiti ljudskih prava i prava žena na lokalnom nivou.

HELP kurs o nasilju nad ženama i nasilja u porodici interaktivno pokriva ključne koncepte, međunarodni i evropski pravni okvir i sudsku praksu koja reguliše prevenciju i zaštitu žena i devojčica od nasilja, sa posebnim fokusom na Konvenciju Saveta Evrope o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija). Kurs će se izvoditi na albanskom i srpskom jeziku, a po uspešnom završetku polaznici će dobiti sertifikat.

Za više, pogledajte link ispod sa detaljima i dokumentima koji su vam potrebni za prijavu.

Pogledajte detalje kusa klikom ovde

 

Nazad