23-06-2022

Okrugli sto - Sudska praksa Vrhovnog Suda, Odeljenje za upravne predmete Apelacionog Suda i Odeljenje za upravne predmete Osnovnog Suda u Prištini

Okrugli sto - Sudska praksa Vrhovnog Suda, Odeljenje za upravne predmete Apelacionog Suda i Odeljenje za upravne predmete Osnovnog Suda u Prištini

Od 23 do 24 juna 2022, Akademija Pravde u okviru Programa Kontinuirane Obuke održava Okrugli sto na temu “Okrugli sto - Sudska praksa Vrhovnog Suda, Odeljenje za upravne predmete Apelacionog Suda i Odeljenje za upravne predmete Osnovnog Suda u Prištini”.

Panelisti angažovani na ovom okruglom stolu su: g. Enver Peci, predsednik Vrhovnog Suda, g. Nebojša Boričić, sudija Vrhovnog Suda g. Ragip Namani, sudija Vrhovnog Suda, gđa. Delushe Halimi, sudija Apelacionog Suda, gđa. Luljeta Maxhuni, sudija Osnovnog Suda u Prištini; g. Ramush Bardiqi, sudija Osnovnog Suda u Prištini i g. Islam Sllamniku, pravosudni trener na Akademiji Pravde.

Glavna svrha okruglog stola je sagledavanje aktuelnih pitanja koja se pokreću u vezi sa upravnim sporovima.

Ovaj okrugli sto takođe ima za cilj da se bavi aktuelnim pitanjima iz sudske prakse i usaglasi i objedini mišljenja u vezi sa administrativnim pitanjima, kao i pravilno sprovođenje postupaka u upravnim sporovima između sudija upravnog odeljenja Osnovnog Suda u Prištini, upravno odeljenje Apelacionog Suda i Vrhovnog Suda Kosova.

Metodologija okruglog stola je kombinovanog karaktera sa teorijskim objašnjenjima i interaktivnim diskusijama uz predstavljanje praktičnih slučajeva.

Korisnici ovog okruglog stola su: Sudije upravnog odeljenja Osnovnog Suda u Prištini, sudije upravnog odeljenja Apelacionog Suda, sudije Vrhovnog Suda Kosova i stručni saradnici.

Nazad