28-06-2022

Primena Zakonika o Carini i Akcize na Kosovo

Primena Zakonika o Carini i Akcize na Kosovo

Dana 28. juna 2022., Akademija Pravde u okviru Programa Kontinuirane obuke sprovodi obuku na temu “Primena Zakonika o Carini i Akcize na Kosovo”.

Trener angažovan na ovoj obuci je: g. Ramush Bardiqi, sudija Osnovnog suda u Prištini.

Svrha ove obuke je unapređenje znanja učesnika u vezi sa pravilnom primenom odredaba Zakonika o carini i akciza Kosova.

Metodologija obuke je kombinovane prirode sa teorijskim objašnjenjima i interaktivnim diskusijama uz predstavljanje praktičnih slučajeva.

Korisnici ove obuke su: sudije i tužioci sa osnovnog nivoa i stručni saradnici.

Nazad